Du kan nå RESERVERE en leilighet på Monte Carrera helt uten risiko.

Dette tilbudet varer frem til UD opphever alle sine reise restriksjoner for Gran Canaria.

  • Vi gir en garanti på, at når leiligheten overtas, så skal det ikke betales mer enn NOK kr 10,00 pr. euro på oppgjørstidspunktet.
  • Det må innbetales et depositum på NOK 50.000 til selskapets Norske bankkonto. Dette depositumet tilbakebetales til deg hvis du etter at du har vært på befaring i leiligheten allikevel ikke ønsker å overta leiligheten.
  • Befaringen av leiligheten må gjøres senest innen 4 uker etter at UD sine reise restriksjoner for Gran Canaria er opphevet.
  • Den leiligheten som du reservere blir umiddelbart, etter at du har innbetalt depositumet, klargjort for overtagelse. Så når du kommer på befaring, så kan du hvis du ønsker det overta leiligheten samme dag.

Husk at det er tryggere å bo i egen leilighet på vakre Monte Carrera, en å bo på hotell.

 

Ønsker du å reservere eller har du spørsmål om dette tilbudet så vennligst ta kontakt med:

Bjørn Nymoen + 47 922 06 770 bnymoen@live.no